Een afspraak maken voor uw patiënt

Online een afspraak maken

U kan online een afspraken maken voor uw patiënten en gemaakte afspraken per patiënt bekijken.
U kan hiervoor een login aanvragen via applicatiebeheer@janpalfijngent.be.

► Online een afpraak maken

Telefonisch een afspraak maken via voorrangsnummer

Huisartsen kunnen afspraken voor patiënten maken via het prioritair nummer. Dit kan u aanvragen via communicatie@janpalfijngent.be.

Ook de telefooncentrale van het algemeen nummer geeft huisartsen automatisch voorrang.