Revalidatie

Patiënten kunnen terecht op onze afdeling Neurologische/Locomotorische revalidatie en de afdeling Cardio-pulmonaire Revalidatie. Beide verpleegeenheden zijn ziekenhuisafdelingen, bestemd voor tijdelijke hospitalisatie van patiënten die een specifieke intensieve medisch-specialistische en paramedische (kinesitherapeutische, ergotherapeutische, logopedische), verpleegkundige begeleiding en verzorging nodig hebben. Het hoofdaccent van beide diensten ligt op de maximale revalidatie/recuperatie na een ziekte of ingreep.

Verlengde hospitalisatie kan nodig zijn om verschillende redenen:

  • verder herstel van de patiënt (neurologisch/locomotorisch);
  • verdere hospitalisatie om nodige maatregelen te kunnen nemen en afspraken te kunnen maken voor ondersteuning en verzorging thuis;
  • begeleiding van terminaal zieke patiënten en hun familie.

Neurologische/Locomotorische Revalidatie 

Neurologische aandoeningen waarvoor intensieve behandeling, verpleging en revalidatie nodig zijn. Onder andere CVA (hersenberoerte), MS (multiple sclerose), Parkinson, post-neurochirurgische revalidatie, locomotorische aandoeningen.

Cardio-pulmonaire Revalidatie 

Behandeling van Longziekten (Pneumologie), Hart- en Vaatziekten (Cardiologie), kanker (Oncologie) en chronische aandoeningen via locomotorische revalidatie.

Ook patiënten die ongeneeslijk ziek zijn, in een pré-terminale of terminale fase zijn en palliatieve zorg nodig hebben, kunnen terecht op deze afdeling. Er kan voor deze patiënten beroep gedaan worden op het Palliatief Supportteam.

Aanvraagprocedure voor opname vanuit een ander ziekenhuis:
Alle aanvragen voor opname op de revalidatiediensten worden gecentraliseerd bij de Sociale Dienst van het ziekenhuis. Download hier het aanvraagformulier voor opname. Oncologische patiënten die een verlengde hospitalisatie nodig hebben, kunnen ook een aanvraag richten naar de Cardiologie-Pneumologie. Ga na bij uw hospitalisatieverzekering of uw verblijf op de Revalidatie terugbetaald wordt.


Revalidatie Neurologie: straat 141 - Inlichtingen: 09 224 81 41
Hoofdverpleegkundige: Caroline Ameloot

Revalidatie Pneumologie: straat  341 - Inlichtingen: 09 224 83 41
Hoofdverpleegkundige: Johan De Keuleneir